Het begin van Scouting

In 1907 ging een Engelsman, Lord Robert Baden Powell, met een aantal jongens naar Brownsea Island, een eiland voor de Engelse kust om daar een experimenteel kamp te houden. Dit feit wordt algemeen beschouwd als de start van Scouting wereldwijd. Voor de jeugd van die tijd betekende Scouting een geheel nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding en wellicht lag daarin de kracht die Scouting binnen vrij korte tijd wereldfaam verzorgde.

BP

Lord Robert Baden Powell, grondlegger van Scouting

 

Scouting in Nederland

Scouting maakte zijn entree voor het eerst in Nederland in 1910. Aanvankelijk was het spel opgezet voor jongens, maar vlak daarna mochten ook meisjes deel nemen aan het spel van verkennen. De beginjaren verliepen ook in Nederland stormachtig en al snel bleek een landelijke organisatie noodzakelijk. Als eerst ontstond de Nederlandse Padvinders Vereniging, later gevolgd door nog drie andere organisaties.

Scouting Nederland

In 1973 fuseerden de vier organisaties tot één landelijke organisatie, te weten Scouting Nederland. De nieuwe vereniging was een logisch gevolg van de veranderde maatschappelijke normen. De onderverdeling naar jongens en meisjes was niet langer van toepassing. Er kwam een ‘spel van verkennen’ voor iedereen.

Scoutcentrum Vlaardingen

Halverwege de 20ste eeuw waren er in Vlaardingen verschillende Scouting groepen die over de hele stad verspreid lagen. Al die groepen hadden dezelfde eisen als het ging om accommodatie, zoals een groot grasveld om te recreëren en te kamperen. De groepshuizen moest groot genoeg zijn om de kinderen ook binnen te laten spelen. De gemeente Vlaardingen besloot toen om alle groepen op één plaats bij elkaar te brengen. Dit werd het Scoutcentrum Vlaardingen aan de Broekpolderweg. 

Scouting in Holy

In diezelfde periode werd er begonnen met de bouw van de wijk Holy aan de noordkant van de toen nieuwe rijksweg. Een wijk in wording heeft zo zijn eigen problemen, zeker als het gaat om verbindingen met de andere delen van Vlaardingen. De Broekpolder was toen helemaal lastig te bereiken. Wel kwamen er steeds meer kinderen in de wijk Holy omdat vooral jonge gezinnen zich er vestigde. De Viool-groep heeft toen als eerste het initiatief genomen om in de Holy-wijk iets aan Scouting te gaan doen. Zij besloten in 1972 een kabouterkring te starten, de Hokabo-kring ofwel de Holy Kabouter kring. Later werd er ook een welpenhorde opgericht door het toenmalige district Beneden-Maas. Al snel werd duidelijk dat de Holy-wijk een eigen Scouting groep nodig had. In 1973 werden de twee bestaande speltakken bij elkaar gevoegd in één nieuwe groep: de Allart van Heemstedegroep. Het onderkomen van de groep werd een kleine bouwkeet aan de Prinses Beatrixlaan.

Allarthoeve

Vrijwel direct na de oprichting heeft men geprobeerd toestemming te krijgen van de gemeente voor de bouw van een eigen groepshuis. Even leek het erop dat dit ging gebeuren aan de Zwanensingel. Maar dit ging op het allerlaatste moment niet door maar kregen we een ander terrein aangewezen in de splinternieuwe nieuwbouwwijk in Holy-Noord. In 1977 werd het groepshuis aan de Lemsterlandhoeve 70 in gebruik genomen. Ondertussen waren er al meer spelonderdelen bijgekomen: de padvindsters, een tweede welpenhorde, nog een kabouterkring en een gemengd onderdeel.

Na de intrek in de Allarthoeve kwamen er nog snel andere onderdelen bij: verkenners, rowans en sherpa’s, (later de explorers), bevers en esta's. Binnen 10 jaar was de Allart uitgegroeid tot een volwassen Scouting groep. Nog steeds zijn we één van de grotere groepen die het volledige spelaanbod van Scouting Nederland kunnen aanbieden.

BP dag feb 1980

Baden Powell dag, februari 1980.

Groepsvereniging

Sinds 2008 is door een omzetting van stichting naar vereniging, Scouting Allart van Heemstede een groepsvereniging volgens het model van Scouting Nederland. Daarmee wordt de situatie met maar één bestuur binnen de Allart formeel gemaakt.

Naamgeving

De Heerlijkheid Holy

Als je nu midden in de wijk Holy staat, dan kun je je nauwelijks voorstellen dat op de plek waar nu huizen, winkels en scholen staan, een jaar of 50 geleden koeien graasden. Dat was het Holy zoals men dat eeuwenlang gekend heeft, de ‘Heerlijkheid Holy’. Een heerlijkheid was een landgoed waarvan een heer de bezitter was. Deze heer mocht regels opstellen waaraan de pachters zich moesten houden. Ook kon hij bijvoorbeeld tol heffen. Zo’n heer werd op zijn beurt natuurlijk ook gecontroleerd zodat hij het niet al te bont kon maken.

 Het woord Holy heeft niets te maken met het Engelse woord ‘holy’ dat heilig betekent. Holy is een verbastering van ‘hoge lede’ wat zoveel betekent als ‘hoge plaats aan een watering of lede’. In onze wijk komen nog wel woorden voor die met deze heerlijkheid te maken hebben: Holyweg, Holiërhoek en Hoylede. De heerlijkheid lag ongeveer op de plek waar nu de wijk Hooglede ligt. Daar stond vroeger een boerderij met een monumentaal hek aan het begin van de oprijlaan. Daarvoor was de grond om de boerderij een landgoed met daarop een toren.

poort met wapen van Holy

Poort met (geslachts)wapen van Holy in Holy, Vlaardingen

heerlijkheid Holy

De Heerlijkheid Holy in 1610, links de toren die van veel eerder dateert.

Allart Aegte Muyszoon

Rond 1290 werd Allart Aegte Muyszoon geboren, die in 1342 werd beleend met de Sarijnehoeve, een boerderij onder Maasland, waabij ook Holy hoorde. Zo werd hij de eerste bezitter van Holy. Omdat Allart een jongere zoon was uit het gezin van Heemstede, werd hij ook wel Allart van Heemstede genoemd. Door deze Allart is ook het wapenschild naar Holy gekomen dat op het hek zit. In 1614 werd Holy verkocht aan Johan Basius en zo verdween het uit de familie van Heemstede.

 

 

Meer informatie over de geschiedenis van Padvinderij in Vlaardingen (2MB)